Hoofdpagina Producten Contact

Linde Gas Benelux B.V.

ELLMAR Gassen B.V. is wederverkoper van de industriële cilindergassen en koudemiddelen van Linde Gas Benelux (www.linde-gas.nl). Linde Gas Benelux, 125 jaar wereldwijde ervaring in gassen, als onderdeel van het al even hoogwaardige productassortiment.
Alle las(bescherm)- en snijgassen, alsmede gasmengsels.

Onderstaande gassen zijn voorraad leverbaar:
· Argon
· Protegon
· Acetyleen
· Helium
· Stikstof
· Zuurstof
· Koudemiddelen

Voor meer informatie over bovenstaande en andere Linde Gas producten kunt u op deze link klikken. U kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen.